"Together under the same sun"

Vyprodáno

Tento obraz muže být interpretován jako zobrazení lásky a jednoty mezi dvěma lidmi. Tito lidé se nacházejí pod stejným sluncem, což může symbolizovat, že sdílejí společnou budoucnost a cíle.

Velikost 120 x 100 / 2023

20 000,00 Kč